Alla vinner på ett gott arbetsmiljöarbete!

I Sverige har vi en gedigen arbetsmiljölagstiftning som stöd i arbetsmiljöarbetet. CONEKEN stödjer organisationer som har ett behov av att förbättra och förenkla arbetsmiljöarbetet så att det får genomslag och mätbara effekter ’på golvet’. Med förankring i aktuell lagstiftning- och forskning – både inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö – kan CONEKEN bidra med inspiration, helhetssyn, systematik och praktiska verktyg.

Kompetensområden Arbetsmiljö

  • AML – Arbetsmiljölagen
  • SAM – Lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 – Social och organisatorisk arbetsmiljö
  • Förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete för chefer
  • Förändring av säkerhetskultur – vägen till ’Zero Injuries’
  • Första linjens arbetsmiljöansvar
  • Riskfokus- och medvetenhet
  • Kvalitativ och kvantitativ kartläggning av arbetsmiljön
  • Arbetsmiljöutredning/kartläggning
  • Medarbetarprocess för beteendebaserad riskeliminering

Behöver ni en nystart i arbetsmiljöarbetet?

Kristina Ekenberg 0703-422852
kristina@coneken.se