Operational Excellence

Strategiutrullning (Strategy Deployment)

Ledningsstruktur i världsklass (Management Control and Reporting Structure, MCRS)

Effektiv mötesstruktur (Operational Meeting Effectiveness)

Projekt- och Programledning (Project and Program Management)

Styrning av Lean Six Sigma projekt

Ledning/styrning av Ständiga Förbättringar (Continuous Improvement Governance)

Effektivt kvalitetsarbete

Genomlysning/förbättring av Organisatorisk effektivitet

Tydlighet i roller och ansvar (Roles and Responsibilities)

Kompetensstrategi/kartläggning/validering

Flexibel bemanningsplanering

Förändringsledning

Analys av befintlig förändringskultur- och struktur (Change Readiness Assessment)

Styrning/ledning/facilitering av förändring (Change Management/Facilitation)

Framgångsfaktorer i förändring (Change Success Factors)

HR-, fackliga- och arbetsrättsliga aspekter i förändring (HR, Legal- and Union relation aspects of Change)

Arbetsmiljöaspekter (fys/psy) i förändring (Work Environment aspects of Change)

Riskanalys i förändring (Change Risk Assessment)

Arbetsmiljö

AML – Arbetsmiljölagen

SAM – Lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2015:4 – Social och organisatorisk arbetsmiljö

Praktiskt arbetsmiljöarbete

Säkerhetskultur

Första linjens arbetsmiljöarbete

Riskfokus- och medvetenhet

Kvalitativ och kvantitativ kartläggning av arbetsmiljön

Arbetsmiljöutredningar

Medarbetarprocess för beteendebaserad riskeliminering

Boka en kostnadsfri konsultation!

Kristina Ekenberg 0703-422852 – kristina@coneken.se