Framgångsrik Förändringsledning

För att vara konkurrenskraftig och möta kundens behov krävs ständig förbättring av verksamheten. Förändring av arbetsprocesser, organisation och kultur är ofta nödvändiga – men kan också vara svårt att hantera. Förändringsmotstånd- och oro är naturligt och vanligt förekommande.

Oavsett om ni står inför en förändringsresa, eller är mitt i den, så kan CONEKEN stödja organisationen med mångårig praktisk erfarenhet och kompetens om hur ni leder förändringsarbetet så att det får rätt genomslag och önskad effekt. Vi möter er där ni är – och bidrar med trygghet, helhetssyn, systematik och praktiska verktyg i förändring.

Kompetensområden Förändringsledning

  • Analys av förändringskultur- och struktur (Change Readiness Assessment)
  • Styrning/ledning/facilitering av förändring (Change Management/Facilitation)
  • Framgångsfaktorer i förändring (Change Success Factors)
  • HR-, fackliga- och arbetsrättsliga aspekter i förändring (HR, Legal- and Union relation aspects of Change)
  • Arbetsmiljöaspekter (fys/psy) i förändring (Work Environment aspects of Change)
  • Riskanalys i förändring (Risk Assessment in Change)

Behöver ni hjälp på förändringsresan?

Kristina Ekenberg 0703-422852
kristina@coneken.se