Strategisk ledningsstruktur: Operational Excellence

För att skapa långsiktigt hållbara resultat krävs en solid plattform för ledning, styrning, effektivisering och förbättring av verksamheten. Vi hjälper organisationer att implementera den OPEX-ledningsstruktur och arbetssätt som krävs för att driva resultat, oavsett område. I en stor industrikoncern kan det handla om att behålla de OPEX-processer- och modeller som är funktionella för dagens strategi, rensa ut de gamla modeller som inte längre behövs, samt tillföra de nya verktyg som krävs för att skapa delegerat ansvar och framtidens resultat. För det växande familjeföretaget kan det handla om att tillföra enklast möjliga ledningsstruktur för att ha kontroll över ledning, styrning och förbättringsarbete.

För att sammanfatta: vi skräddarsyr och kundanpassar efter era strategiska behov.

Kompetensområden OpEx

 • Strategiutrullning (Strategy Deployment)
 • Ledningsstruktur i världsklass (Management Control and Reporting Structure, MCRS)
 • Effektiv mötesstruktur (Operational Meeting Effectiveness)
 • Projekt- och Programledning (Project and Program Management)
 • Styrning av Lean Six Sigma projekt
 • Ledning/styrning av Ständiga Förbättringar (Continuous Improvement Governance)
 • Effektivt kvalitetsarbete
 • Genomlysning/förbättring av Organisatorisk effektivitet
 • Tydlighet i roller och ansvar (Roles and Responsibilities)
 • Kompetensstrategi/kartläggning/validering
 • Flexibel bemanningsplanering

Behöver ni hjälp att skapa en hållbar plattform för resultat?

Kristina Ekenberg 0703-422852
kristina@coneken.se